Maattolerantie

Frequentie der keuring

Wanneer een nieuwe bekisting in gebruik wordt genomen, controleert men alle afmetingen van het eerst gebetonneerde element.

Voor de volgende elementen worden de hoofdafmetingen gecontroleerd om de 5 elementen van de reeks.

Keuringsmiddelen en nauwkeurigheid
De rechtheid van de randen en de scheluwte worden gemeten bijvoorbeeld met behulp van gespannen nylondraden, een onvervormbare lat of een theodoliet.

De vlakheid der zijden wordt gemeten met een onvervormbare lat van 1 m lengte; de meting gebeurt tussen de steunpunten van de lat.

Alle lengte- en diktematen worden gemeten tot op 1 mm nauwkeurig.

De afmetingen der elementen worden gecontroleerd in overeenstemming met de hierna volgende tabel.

TolerantieklasseBepaling van het maatkenmerk
± (5 + 0,3 D) mmLengte – breedte
D = basismaat in meter
± 5 mm dikte
4 mm /m
4mm
Rechtheid der randen
voor afmetingen: >= 1 m
voor afmetingen: < 1 m
± (6 + 0,8 D)
met max. 15mm
Haaksheid (afwijking diagonalen)
D= basismaat van de diagonaal in meter
± 4 mm
± 10mm
Vlakheid
-Zijde in aanraking met de bekisting(volgens een rechte lijn van 1 m)
-Zichtbare afgestreken zijde
2 D maar
± 8 <= Afw. <= ±14 mm
Scheluwte
D = basismaat in meter van de grootste zijde van het element
± 8 mmAfmeting en inplanting der openingen

Wilt u weten wat Tripan voor u kan betekenen?