Keuring der afgewerkte elementen

Aspect

Het aspect is conform met het goedgekeurde monster. Architectonisch beton is gemaakt van natuurlijke grondstoffen en bij verschillende weersomstandigheden. Lichte kleurverschillen kunnen dus optreden tussen elementen onderling of tussen verschillende zichtbare vlakken van éénzelfde element.

De vervaardiging van alle architectonische elementen van éénzelfde bestelling kan talrijke betonmengelingen en opeenvolgende bewerkingen vergen gedurende een heel lange tijd. Het is dus gewoon dat men een zeker verschil in uitzicht tussen de elementen onderling en in éénzelfde element aanvaardt. De toelaatbare afwijking in uitzicht wordt beoordeeld op grond van de grijsschaal van de CIB, welke men op het te beoordelen oppervlak aanbrengt, waarbij de waarnemer plaatsneemt op minstens 3 m van dit overigens droge en in de schaduw gelegen oppervlak.

De volgende afwijking in uitzicht wordt toegelaten: ten hoogste één schaalindeling van de CIB-schaal.

Kleurschakeringen zoals die welke in natuursteen kunnen voorkomen zijn toegelaten.

De tint kan gemakkelijker beoordeeld worden aan de hand van zwart-wit foto’s van de betrokken elementen, waarop de CIB-schaal eveneens te zien is.

Geen enkel ijzerhoudend granulaat mag een spoor nalaten dat het uitzicht van het beton wijzigt zodat het merkbaar wordt voor een op 5 m afstand staande waarnemer.

De ijzerhoudende granulaten van de oppervlakken die aan deze voorschriften niet voldoen, moeten gekapt worden.

Elementen mogen scheurtjes vertonen voor zover de grootste opening ervan niet groter is dan 0,05 mm.

Haarscheurtjes mogen niet zichtbaar zijn voor een waarnemer die zich op 5 m afstand van het te keuren oppervlak van het droge element bevindt.

Elementen met selectieve oppervlaktebehandeling mogen scheurtjes vertonen voor zover de grootste opening ervan niet groter is dan 0,1 mm.

De scheurwijdte wordt gemeten tot op 0,01 mm nauwkeurig.

Wilt u weten wat Tripan voor u kan betekenen?