Plaatsing door derden

Montage elementen en voorlopige bevestiging

Op elk ogenblik dienen voldoende maatregelen genomen te zijn om de voorlopige stabiliteit van de gemonteerde elementen te verzekeren en eventuele onregelmatigheden te voorkomen vóór de definitieve bevestiging.

Alle gebruikte hulpmiddelen voor opspieën of bescherming dienen zodanig ontworpen dat ze geen vlekken of andere beschadigingen aan de elementen veroorzaken.

Regeling en definitieve bevestiging

In het algemeen wordt een eerste regeling uitgevoerd tijdens de montage der elementen waardoor een voorlopige uitlijning ontstaat. Achteraf kan een fijnregeling volgen samen met de definitieve verbinding, zoals aangegeven op de plannen. Speciale aandacht dient door de uitvoerder van de montage te worden besteed aan de volgende punten:

  • voorkomen van ijsvorming in uitsparingen
  • tijdig en vakkundig opstoppen van hijsopeningen

Eindcontrole

Na elke montagefase doet de montageconducteur, samen met de algemene aannemer, een controle van de regeling der elementen. Deze controle geldt als aanvaarding vooraleer verdere uitvoeringswerken aan te vatten.

Indien er zich onvoorziene moeilijkheden voordoen, dient de klant tijdig verwittigd te worden, zodat nog een alternatief kan worden uitgewerkt.

Wilt u weten wat Tripan voor u kan betekenen?