ISO 14001

Tripan heeft haar milieubeleid gecertificeerd volgens de internationale ISO 14001-norm. Op basis van dit certificaat kan aan alle prefab betonelementen van Tripan herkomst klasse (tier-level) 4 worden toegekend. Om in aanmerking te komen voor punten in credit MAT5 moet worden aangetoond dat 80% van het volume van elk hoofdbouwdeel (fundering, gevel, binnenwanden, daken, vloeren en draagstructuur) gecertificeerd moet zijn met een internationaal erkend milieumanagementsysteem.

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm worden de milieurisico’s van bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd. ISO 14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar er zijn gemeenten die er om vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen.

Wilt u weten wat Tripan voor u kan betekenen?