BREEAM-NL

Een BREEAM-NL project heeft een aantoonbare meerwaarde
Certificeren met BREEAM-NL betekent dat u aantoonbaar kunt maken dat uw project daadwerkelijk een duurzaam project is. Duurzame projecten zijn in trek bij huurders en gebruikers. Partijen zijn bereid meer te betalen om van het project gebruik te mogen maken. Of het nu om een nieuw gebouw, een gebiedsontwikkeling of een nieuw datacenter gaat; duurzaamheid heeft een waarde die wordt erkend.

BREEAM-NL beoordeelt duurzaamheid in de volle breedte
Duurzaamheid draait niet alleen om energie besparen. Net zo min als het draait om gezondheid. BREEAM-NL beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën. Het is daarmee een integraal duurzaamheidskeurmerk. Deze categorieën landgebruik en ecologie, vervuiling, management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, hebben ieder een eigen weging, waarmee scores kunnen worden behaald. Dit leidt tot een totaalscore, uitgedrukt in sterren.

BREEAM-NL is er voor kantoren, retail, scholen, industriële gebouwen, woningen, datacenters:

MAT5 Onderbouwde herkomst van materialen

Behalve de milieu-impact van de toegepaste materialen is het ook belangrijk dat bouwmaterialen op een verantwoorde wijze worden gewonnen en geproduceerd. Om dit te waarderen kent BREEAM maximaal 4 punten toe aan gebouwen waarin voldoende bouwmaterialen met een onderbouwde herkomst worden toegepast. Middels BREEAM credit MAT5: Onderbouwde herkomst van materialen” waardeert BREEAM de toepassing van producten van fabrikanten die een actief en gecertificeerd milieubeleid voeren. Tripan is opgenomen in deze MAT5 Database, zie www.zuivergroen.nl

Wilt u weten wat Tripan voor u kan betekenen?